Uw Massagetafel

Massagetafels gratis bezorgd in Nederland

Alle massagetafels op voorraad = snel geleverd

Ook in België bezorgd! Betalen met Mister Cash

Thuiswinkel Keurmerk
Mr Cash
IDEAL
CE

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Enduring International B.V. ten aanzien van de website www.uwmassagetafels.nl ('de website') op het volgende:

De website/nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Enduring International B.V.. Het is niet toegestaan om de site/nieuwsbrief of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Enduring International B.V.. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Enduring International B.V. aan de samenstelling van de site/nieuwsbrief besteedt, is het mogelijk dat informatie (waaronder mede begrepen prijs en eigenschappen van aangeboden artikelen) die op de site/in de nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. U kunt geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Enduring International B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen/actievoorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren en acties voortijdig te beëindigen.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links op de site/in de nieuwsbrief leiden naar websites buiten het domein van Enduring International B.V., welke geen eigendom zijn van Enduring International B.V.. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Enduring International B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Enduring International B.V..

Enduring International B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website/nieuwsbrief.